Lehtikirjoituksia 2023

Mondayna 27. Marchta 2023

Seniorineuvola valmistelussa Päijät-Sotessa

Seniorineuvola valmistelussa Päijät-Sotessa

Mondayna 27. Marchta 2023

Päijät-Hämeessä on valmisteltu ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma, jonka myötä laaditaan pitkän ajan toimenpiteet ja toimeenpanosuunnitelma palveluille.  Aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan järjestämissuunnitelmaa. Suunnitelmaan liittyy tavoite asiakasohjauksen ja kotona asumisen tuen vahvistaminen. Suunnitelmaan sisältyy nyt uutena asiana ikäihmisten neuvolan aloittaminen. Asia on virkamiesvalmistelussa. Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä teki asiasta 13.6.2022 johdollani aloitteen ja myös vanhusneuvostot ovat olleet asiassa aktiivisia. Neuvola onkin nyt toteutumassa yhden luukun periaatteella. Alueen talous ja henkilöstö ei tällä hetkellä riitä laajempaan verkostoon.

Päijät-Hämeessä yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 29,9 % vuodesta 2022 vuoteen 2030 ja kasvu vuodesta 2022 vuoteen 2040 on väestöennusteen mukaan 42 %. Raskaimpien palvelujen, kuten kotihoidon, ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen asumisen ja omaishoidon tuen piirissä yli 75-vuotiaista on kuitenkin vain noin 20 %. Kun suurin osa ikäihmisistä asuu kotona, kotona asumisen tuki on ensiarvoisen tärkeää. Seuraavan eduskunnan tärkeä tehtävä olisi luoda puitteita ja varmistaa resursseja myös kotona asumisen tueksi. Kun eri puolella Suomea on löydetty kustannusvaikuttavia tapoja palveluiden järjestämiseen, olisi toimintamalleja syytä levittää käyttöön muuallekin. Seniorineuvola kuuluu mielestäni ehdottomasti niihin.

 

Avainsanat: