Eduskuntaan 2023

Wednesdayna 16. Novemberta 2022

Sari Niinistö (kok.) ehdolla eduskuntaan                                    Mediatiedote 16.11.2022

Hämeen kokoomus täytti ehdokaslistan. Listan viimeinen nimi on Sari Niinistö (s. Hämeenlinnassa -69), lahtelainen vaikuttaja: hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Sari on ollut kansanedustajaehdokkaana v.2011 (4231 ääntä) ja v.2015 (2668 ääntä). Sari on toiminut16 vuotta erilaisissa paikallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Kun hyvinvointikuntayhtymä vuoden 2022 lopussa lakkaa, vapautuu Sarilla aikaa eduskuntavaalityöhön ja kansanedustajan tehtäviin. Jos Sari tulee valituksi kansanedustajaksi, hän luopuu osittain muistakin paikallisista tehtävistä voidakseen keskittyä täysipainoisesti eduskuntatyöhön.

Koulutuksiltaan Sari on yo, terveydenhoitaja, diakonissa, kosmetologi ja kasvatustieteen maisteri (yleinen ja aikuiskasvatustiede). ”Henkilökohtainen elämäntilanteeni on nyt parempi kuin koskaan aiemmin kansanedustajuutta ajatellen. Koulutustavoitteeni täyttyivät 2021 maisteriksi valmistumisen myötä, lapset ovat kasvaneet ja minulla on paljon poliittista kokemusta ja verkostoja.” Sarin vahvuudet ovat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, rohkeus, rehellisyys ja suhtautuminen politiikkaan vastuullisesti yhteisten asioiden hoitamisena.

Kokoomus puolueena on Sarille vahva arvovalinta. Sivistys, vastuu, kannustavuus, yritteliäisyys ja välittäminen ovat Sarin toimintaa ohjaavia arvoja. Yhteiskunnan on oltava kannustava ja heikoimmista on huolehdittava. ”Meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaan varaa, ellemme hoida taloutta tasapainoon, kannusta ihmisiä yrittämään ja hillitse kustannuksia.” Sarille tärkeimpiä tavoitteita eduskunnassa ovat talouden saaminen tasapainoon, sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokas järjestäminen, koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen eli sivistys tulevaisuustekijänä ja kasvava Häme.

 

www.sariniinisto.fi

 

Avainsanat: