Lehtikirjoituksia 2011

Sundayna 23. Octoberta 2011

Surevia on kohdeltava tasapuolisesti

Sonja Falk kirjoitti vastineen (14.10) ESS kirjoittamaani juttuun Voiko suruja verrata (11.10)? Tarkoitukseni oli käsitellä asiaa eli lasten hautamaksun poistoa ja hänen kirjoituksensa tarkoituksensa tuntui olevan vääristyneen kuvan antaminen asian käsittelystä kirkkovaltuustossa ja henkilökohtainen debatti.
Falk esitti kirkkovaltuustossa lapsen hautamaksujen poistamista yllättäen ohi esityslistan. Häntä kannatti yksi valtuutettu. Koska kokousteknisesti valmistelematonta asiaa on mahdotonta käsitellä ja päättää valtuustossa, puheenjohtaja ehdotti, että asia laitetaan kirkkoneuvoston selvitettäväksi. Asia tulee myöhemmin päätöksentekoon valmisteltuna. Falk antaa kirjoituksessaan ymmärtää, että kaikki olivat yksimielisesti hänen asiansa kannalla. Muutama päivä kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen sisäministeri Päivi Räsänen kommentoi Kotimaa-lehden verkkosivuilla, että on valmis käynnistämään selvityksen hautatoimialain muuttamisesta niin, että lapsen maksuton hautapaikka mahdollistuisi. Hän perusteli asiaa mm.siten, että Lahdessa on käynnistetty asiasta selvitys ja asia nähdään tarpeellisena toteuttaa seurakunnissa.  Falkin ja Räsäsen yhteistyö näyttää toimivan hyvin.  Toivottavasti tämä kaksikko ei saa asiaa näyttämään päätetyltä ennen kuin se sitä todella on. Oman kirjoitukseni tarkoituksena oli tuoda Falkin valmistelemattoman ja yksipuolisen esityksen rinnalle näkökulmia siitä, miten seurakunnassa voidaan huomioida surevia ilman ns.subjektiivisten oikeuksien lisäämistä millekään ryhmälle. Päättäjät eivät voi lisätä uusia automaatteja kuntiin eivätkä seurakuntiin, se on taloudellisesti vastuutonta.  Tarveharkintaan perustuva auttaminen antaa mahdollisuuksia auttaa paljon useampia todellisessa hädässä olevia ihmisiä. Siksi en näe epäinhimillisenä, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat hakevat apua joko sosiaalitoimesta tai seurakunnan diakoniatyöltä. Falk näki tämän tarpeeseen perustuvan auttamisen epäinhimillisenä, minä näen sen oikeudenmukaisena. Hautamaksujen osalta tämä tarkoittaa sitä, että hautamaksujen poistamista ei tarvitse rajata lapsiin, vaan kaikki hautamaksujen kanssa vaikeuksissa olevat voivat saada apua joko kunnasta tai seurakunnasta. Se on mielestäni inhimillisempää, kuin yhden ikäryhmän tarpeiden nostaminen ylitse muiden.
Falk vihjailee, että olisin päättäjänä muuttamassa lasten hoitomaksuja ja etten ymmärtäisi perheiden taloudellista hätää. Minun on vaikea ymmärtää Falkin kirjoituksen henkilökohtaista sävyä. Tiedän, että itse asiasta, lapsen hautamaksujen poistamisesta on monella kirkkovaltuutetulla Lahdessa kriittisiä ajatuksia. Erilaisuutta ja erilaisia ajatuksia pitää sietää, Sonja Falk. Perustelet mielipidettäsi Raamatulla ja historialla. Näistä lähteistä löytyy varmasti perusteita kaikille mahdollisille mielipiteille, myös oikeudenmukaisuudelle ja tasapuolisuudelle.
 
Sari Niinistö, kirkkovaltuutettu