Lehtikirjoituksia 2010

ESS Sundayna 25. Aprilta 2010

Palveluja on tuotettava tasapuolisesti

Laadukkaiden palvelujen järjestäminen on talouden kiristymisestä huolimatta on  päättäjien ykköshaasteita tulevina vuosian. Vastuuta pitää kantaa kuntalaisista tasapuolisesti Kaupunkiseuduilla tehdyillä päätöksillä on suuri merkitys hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudelle. Koulutettu henkilöstö, joustavat henkilöstöratkaisut ja ammattilaiset palveluntuotannossa voivat kääntää tuottavuuden nousuun. Se edellyttää asennetta viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Ammattilaisille on kysyntää monissa eri tehtävissä ja on tärkeää, että jokainen ymmärtää yhteistyön merkityksen kuntalaisen ja veronmaksajan edun kannalta .Lahdessa on  sosiaali- ja terveystoimialalla meneillään monia uudistuksia ja punaisena lankana kaikissa niissä pidetään  palvelujen käyttäjän etua. Kun  lastensuojelussa palvelurakenneselvitykset on tehty, tarkoituksena on , että organisaatio muuttuu vastamaan lasten etua parhaalla mahdollisella tavalla. Kun kotihoidossa on toteuttu organisaatiomuutoksia , tavoitteena on kotipalvelujen käyttäjän etu. Kun kunta tarjoaa sosiaaliasiamiespalveluita, on ensisijaisesti mietittävä palvelujen saatavuutta, toimintavarmuutta, riippumattomuutta, seudullisuutta jne.

Palvelujen tuottamisesta ei pitäisi nousta poliittisesti henkilökysymyksiä. Silloin olemme suljetun portin edessä, tie pitää olla auki kuntalaisten edun suuntaan. Operatiiviset asiat kuuluvat viranhaltijoille, poliittinen vastuu kulkee isommilla linjauksilla.Mediassa ja keskusteluissa on esiintynyt erilaisia kannanottoja sosiaaliasiamiestoiminnan järjetämisestä. Tavoitteena toimialalla  on kokonaisvaltainen käyttäjien ja tuottajan etu.

Sosiaaliasiamiestoiminnan  tarkoituksena on, että asiakkaat saavat neuvoja ja apua. Asiakkaan oikeuksista tiedottaminen ja neuvominen ja vuosittain tehtävä selvitys hallitukselle kuuluvat työhön. Sosiaaliasiamiehen puoleen kuntalainen voi kääntyä, kun ei esim.ymmärrä saamiaan päätöksiä. Toiminnassa ei vastata kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen palveluista. Kunnan pitää järjestää kuntalaisilleen  palvelu ja se voidaan järjestää monella tavalla. Kuntakohtaisen mallin huonoja puolia on, että viranhaltija työskentelee yksin ja ammatillinen tuki, työnohjaus ja johto ei sisällä sosiaalialan ammatillisuutta. Myös työhön liittyvä selvityksen tekeminen on helpompaa silloin, kun palvelu tuotetaan riippumattomuuden periaatteella.. Asiakkaiden ja tekijän edun mukaista on, että seudulliseen malliin siirryttäessä palvelujen saatavuus esim. lomien yhteydessä ei kärsi. Kansalaisten tasapuolinen ja oikeudenmukainen  kohtelu on lähtökohtana ja riippumattomuus työnantajasta ja vertaistuki työssä lisäävät asiakkaiden mahdollisuuksia parempaan palveluun.

Palvelurakenneuudistus halutaan toteuttaa niin, että sosiaaliasiamiehen työtä tehnyt sosiaalialan ammattilainen jatkaisi kunnan palveluksessa. Esimerkiksi lastensuojelussa kaivataan kipeästi sosiaalialan ammattilaisia  työhön.  Kuntalaisen ja veronmaksajan edun etsiminen ja uusien rakenneratkaisujen toteuttaminen yhteistyön hengessä on tuloksellisinta politiikkaa.