Lehtikirjoituksia 2010

Uusi Lahti ja Nykypäivä Wednesdayna 15. Septemberta 2010

Nälkä

Nälkä
on haluttu hävittää maapallolta jo monia kertoja. Tavoitteen toteutumisen sijaan nälkäongelmat maailmassa pahenevat koko ajan. Yli miljardilla ihmisellä on jatkuva nälkä.Kun puhutaan terveysriskeistä, WHO:n mukaan nälkä on suurin ihmiskuntaa koetteleva terveysriski. Joka viides sekunti alle viisi vuotias lapsi kuolee nälkään. Samaan aikaan meillä ja muualla kamppaillaan ylipainon aiheuttamien ongelmien kanssa.

Ruokaa maailmassa tuotetaan ja sitä on riittävästi. Ongelmana on, että se ei jakaudu tasaisesti. Syitä ongelmaan on monia luonnonkatastrofeista köyhyyteen ja epätasa-arvoon, tietämättömyyteen, väestönkasvuun ja ilmastonmuutokseen. Pitkällä tähtäimellä avainasemassa muutoksessa on mm. naisten koulutus ja vaikuttaminen demokratian kehittymiseen.

Paljon on nälkäongelman ratkaisemiseksi käytetty aikaa, voimia ja toimia. Ratkaisevinta on kuitenkin tahto yksilönä, kansallisesti ja kansainvälisesti. Taistelu nälkää vastaan on taistelua välinpitämättömyyttä vastaan. On kysymys inhimillisyydestä ja kyvystä nähdä lähimmäinen asuinpaikasta riippumatta. Tarvitaan konkreettista tekemistä. Käytännön toimien ja kauniiden julistusten pitää lähentyä toisiaan.

Punaisen Ristin Operaatio Nälkäpäivä täyttää tänä vuonna 30 vuotta. 16 – 18.9 voimme taas kääriä hihamme, jotta SPR perusperiaate inhimillisyys konkretisoituisi toiminnaksi. Osallistumalla nälkäpäiväkeräykseen olemme suojelemassa elämää, ihmisarvoa ja lievittämässä kärsimystä.