Lehtikirjoituksia 2011

Lahden Seudun Sanomat Saturdayna 29. Januaryta 2011

Menetetyt vuodet

Itsemurha on Suomessa yleinen tapa kuolla. Itsemurha on ennenaikainen kuolema, yksilön ja ympäristön tragedia

www.hollolanseutu.fi

ja kansantaloudellinen menetys. Yhteiskunnassa arvioidaan monien ennenaikaisten kuolemien ja ehkäistävissä

olevien kuolinsyiden taustoja. Suomessa ei kuitenkaan juuri tutkita itsemurhia. Liikennekuolemien

vähentämistä varten on perustettu tutkimusohjelma ja asioita selvitetään virkamiestyönä. Itsemurhakuolleisuus

on liikennekuolemia suurempi, miksi niistä ei kiinnostuta?Suomeen tarvitaan kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti. Mielenterveyden häiriöt liittyvät lähes

aina itsemurhiin. Masennus on yleinen taustatekijä itsemurhissa. Päihteet ruokkivat usein tilannetta ja

hankala elämäntilanne laukaisee elämän päättämisen toimet myös monilla nuorilla. Kukaan ei halua kuolla,

jos kokee elämän mielekkääksi. Mielenterveyden häiriöt olisivat hyvin usein helposti hoidettavissa, jos

psykiatrinen hoito ja apua tarvitseva todella kohtaisivat. Suomessa on psykiatreja ja psykiatrisia sairaanhoitajia

kansainvälisesti vertaillen paljon, mutta meillä kuitenkin itsemurha on yleinen kuolinsyy. Ja täytyy muistaa,

pisara heijastaa maailmaa ja ennenaikaiset kuolemat ovat vain jäävuoren huippuja.

Syrjäytymisen ehkäiseminen, päihdeongelmien hoitoon panostus ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut

ovat ratkaisevassa asemassa itsemurhien ehkäisyssä. Mielenterveyspalvelupaikka, joka on auki

kellon ympäri, voi pelastaa monen hengen. Kun maailma kaatuu päälle, ei ihminen voi odottaa aamuun ja

varata viikkojen päähän aikaa päästääkseen hoitoon. Liian moni ehtii kuolla. Jos suomalaisia työuria halutaan

pidentää, nimenomaan mielenterveyteen pitää panostaa. Mielenterveyden häiriöt ovat keskeisin syy

myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Elinvuosia ja työvuosia ei menetetä sattumalta, vaan menetykset

johtuvat ihmisten omista ja yhteiskunnan valinnoista. Emme tarvitse lisää erikoissairaanhoitoa vaan perustason

osaamista ja välittämistä mielenterveyden kysymysten kohtaamisessa. Tarvitsemme syvällisen

analyysin siitä, miksi liian moni haluaa kuolla elämän sijasta ja mitä näille syille voimme tehdä.

Itsemurha on edelleen yhteiskunnassa tabu ja aiheeseen liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä. Mielenterveysongelmaisten

tilanne on hankala, yhteiskunnassa satsataan mieluummin vaikkapa sydän ja verisuonitautien

ehkäisyyn kuin itsemurhien ehkäisyyn. Kun kouluampumisia tapahtuu, on helpompi tiukentaa

aselakia kuin kysyä – miksi hän halusi kuolla ja levittää kuolemaa? Terve ihminen ei tee niin. Jossakin

kohdassa elämäänsä hän on jäänyt ilman apua. Ei ole tullut kuulluksi eikä ole ollut paikkaa hädän hetkellä,

paikkaa yhteiskunnassa. Kaikkia itsemurhia emme voi koskaan estää, mutta yhteiskunnassamme ei ole varaa

menettää elinvuosia, vaan resursseja on kohdistettava sinne, missä tarve ja saavutettavissa oleva hyöty on

suurin. Itsemurha ei ole valinta. Se on tilanne, jossa ihmisellä ei ole itsestään muuta pakopaikkaa.