Lehtikirjoituksia 2011

ESS Wednesdayna 2. Februaryta 2011

Kotipalvelut Lahdessa / selvityspyyntö

Kotihoito selvitysten kautta käytännön parannuksiin
Kielo Berg kirjoitti 28.1 Lahden kotipalvelun tilanteesta ESS.  Sosiaali- ja terveyslauta on tietoinen kotipalvelun ongelmista ja aiheeseen on tartuttu. Jätimme lautakunnan yhteisenä tahtotilana 25.1 kokouksessa selvityspyynnön, joka käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa pykälänä. Lautakunta haluaa, että kotihoidon kokonaisuus selvitetään, tehdään arvioinnit ja ratkaisut, joilla Lahden kaupungin kotihoito pystyy joustavasti vastaamaan ikääntymisen haasteisiin .Jos selvitystä ei pystytä tekemään omana työnä, selvittäjäksi halutaan ulkopuolinen taho.

Ikäihmisten määrän suhteellisesti lisääntyessä ,( v.2011 yli 75v. Lahdessa 8878 hlöä, v.2025 jo 16630 hlöä) tarve kotihoidolle kasvaa. Tämän vuoden tavoitteeksi on nostettu, että työntekijöillä kodeissa käytetyn ajan määrä lisääntyy. Tätä on tavoiteltu mm. ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. Myös palveluseteli on otettu käyttöön ja se osaltaan tuo apua kasvavaan tarpeeseen. Palaute kentältä on kuitenkin sellaista, että kotihoidon resurssit, organisaatio ja toiminta kokonaisuudessaan on syytä saattaa sellaiseen malliin, että asiakkaat saavat inhimillistä hoitoa ja kokevat olonsa turvallisiksi kotona. Toisaalta on myös erittäin tärkeää, että työntekijät jaksavat tehdä uupumatta vaativaa työtään. Käsipareja ja ihmistä ei voi paraskaan teknologia korvata.Lautakuntana haluamme, että kotihoidon selvitys kehittämisehdotuksineen on lautakunnan käytössä v. 2012 talousarviota linjattaessa.Sosiaali- ja terveystoimiala tasapainottelee jatkuvasti kasvavien tarpeiden ja rajallisten resurssien kanssa. Toiminnan pitää olla tuottavaa ja tehokkaasti organisoitua ja uusia ratkaisuja toteuttaa hoivapalveluita pitää kehittää ennakkoluulottomasti. Kotihoito on nyt syytä nostaa erityisen tarkastelun kohteeksi, jotta tulevaisuudessakin vanhuksemme voivat luottaa siihen, että kotona on hyvä ja turvallista olla. ja apua tarvittaessa on saatavilla.