Lehtikirjoituksia 2010

ESS Wednesdayna 9. Juneta 2010

Kisapuisto ei ole kenenkään maata

Erkki Lyytikäinen kirjoitti ESS aiheesta Pelastakaa edes kisapuisto. Hän kirjoitti tapansa mukaan asiallisesti tärkeästä aiheesta. Keskeisellä paikalla Lahdessa sijaitseva urheilupuisto on yksi kaupunkimme käyntikorteista. Puisto antaa mahdollisuuksia monenlaiseen liikuntaan. Lyytikäinen arvosteli jutussaan alueen hoitoa. Erityishuomion oli saanut ruma pensasaita historiallisen museon liepeillä.

Alue historialliselta museolta pikku-veskulle asti on huonossa kunnossa. Kohta kisapuiston ja linja-autoaseman läheisyydessä ei vastaa sitä kaupunkikuvaa, jota Lahden ydinkeskustan alueelta toivoisi. Kaupungin talous on kyllä tiukoilla, mutta rahasta pensasaidan kohdalla tuskin kuitenkaan on kysymys. Kyse on ehkä enemmän asenteesta ja toimintatavoista.

Lahden kaupungissa hallinnossa noudatetaan toimialamallia. Se tarkoittaa sitä, että eri asioille määritellään kotipesä ja määrärahat asioiden hoitamiselle ovat koripesän budjetissa. Parhaimmillaan asiat toimivat näin hyvin. Selkeästi esimerkiksi sivistystoimen, teknisen toimen tai sosiaali-ja terveystoimen asiat on helppo käsitellä asiantuntijaorganisaatioissa.  Pahimmillaan asiat, jotka osuvat useampaan kotipesään, eivät löydä paikkaansa mistään. Yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vastuulla on katsoa asioita poikkihallinnollisesti ja yhteistä toiminnallista etua tavoitellen..

Kyseisen maa-alueen hoito voidaan luokitella kaupungin organisaatiosta käsin tilapuolen, viherpuolen, liikuntapuolen tai sivistyspuolen tai keskushallinnon vastuulle. Kaupunkilaisen näkökulmasta katsottuna kotipesällä ei ole väliä. Kisapuiston läheinen alue tulee  hoitaa kuntoon yhteisvastuullisesti. Ympäristöstä ja toiminnasta on kannettava vastuuta yli toimialarajojen. Yhteistyö on voimaa ja koituu monissa tärkeissä asioissa kaupunkilaisen parhaaksi. Oleellisinta on ymmärrys siitä, että ei kenenkään maa on kaikkien yhteistä maata.