Lehtikirjoituksia 2015

Ess ja Nykypäivä helmikuu 2015 Fridayna 6. Marchta 2015

Kilpailu jalostaa

Fridayna 6. Marchta 2015

Suomen tietokirjailijoiden tilaisuudessa Lahdessa keskusteltiin 21.2 Jukka-Pekka Pietiäisen johdolla tietokirjallisuudesta. Poliitikkoja haastettiin kertomaan omia näkemyksiämme alan tulevaisuudesta. Osallistuin tilaisuuteen yhtenä panelistina. Olen sitä mieltä, että kirjat ja kirjasto ovat ihmiskunnan muisti. Elämme murrosaikaa kirjallisuuden osalta maailman nopean digitalisoitumisen kautta. Vaikka elämme teknologian aikaa, se ei saisi mennä tietokirjallisuudessa sisältöasioiden edelle. Tiede ja koulutus perustuvat kirjaan ja tietoon. Oppiminen ja osaaminen perustuvat motivaatioon lukea ja kirjoittaa ja analysoida saamaansa tietoa. Siksi on syytä kiinnittää huomiota lasten ja nuorten lukutaidon ja motivaation ylläpitämiseen. Lukeminen kasvattaa keskittymiskykyä ja mielikuvitusta ja auttaa hahmottamaan asioita abstraktisti ja kokonaisvaltaisesti. Siksi keskustelu oppimateriaaleista on tärkeää.

Mikä on laadukkaan koulutuksen ja opetuksen taustalla Suomessa? Se on ammattitaitoinen opettajakunta, motivoitunut opiskelija ja laadukas opetusmateriaali. Kaikki nämä asiat muodostavat oppimisen, osaamisen ja koulutuksen perustan. Me emme voi enää säästää näistä seikoista, koska osaaminen on vahvin kilpailuvalttimme maailmassa. Oppimateriaaleihin kuluu esimerkiksi vain n. 1.5 % peruskoulun kuluista. OKM on ehdottanut säästösyihin vedoten, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimateriaalit siirrettäisiin keskitetysti hankittaviksi. Olen sitä mieltä, että kunnissa ja opettajilla tulee olla oikeus valita oppimateriaaleja. Kilpailu jalostaa, myös tietokirjallisuutta ja toimialaa. Osaavilla opettajilla tulee olla vapaus valita oppilaiden kulloisiinkin tarpeisiin parhaiten soveltuvat materiaalit.

Digitaaliset materiaalit ja painettu teksti tukevat toisiaan ja sivistyksen ja osaamisen ylläpitämiseksi opetusmateriaaleista ei kannata karsia. Oppikirja, painettu tai sähköinen, on opetuksen perusta. Tietoympäristömme muutoksissa opettajiin kohdistuu aina enemmän paineita. Jos jotakin hankintoja keskitetään niin yhdenvertaiset työvälineet ja opetusvälineet opettajille tasa-arvoistaisivat opettajien mahdollisuuksia valita sopivia oppimateriaaleja ja opetusmetodeja erilaisiin tilanteisiin. Olen iloinen siitä, että kokoomuksen strateginen hallitusohjelma korostaa osaamista ja koulutukseen panostamista. Oppimisympäristön uudistusta korostetaan ja valinnaisuuksien mahdollisuuksia. Koulutus on vientivalttimme ja väline myös talouskasvulle.

Avainsanat: