Lehtikirjoituksia 2011

Hämeen Sanomat Mondayna 4. Aprilta 2011

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö

maanantaina 21. maaliskuuta 2011

Alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde puhui tänään Hämeenlinnassa  mm. kehitysyhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen on kehityspolitiikan tärkein tavoite myös uudella vuosikymmenellä .Maailmassa on miljoona absoluuttisesti köyhää ihmistä..Suurimmat maan sisäiset tuloerot ovat Namibiassa.  

Suomi on sitoutunut saavuttamaan YK:n ODA-tavoitteen eli 0,7 % bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2010 Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat 0,55 % BKT:stä. Tasainen kasvu kohti 0,7% tavoitetasoa edellyttää vuosittain 0,03% lisäystä tähän määrärahatasoon. Mielestäni kehitysyhteistyöhön käytettäviä varoja ei ole syytä vähentää, vaan meidän tulee määrätietoisesti pyrkiä kohti tavoitetasoa.

Kehitysyhteistyöllä on laaja kansalaisten tuki. 80% suomalaisista pitää kehityspolitiikkaa tärkeänä. Erityisesti tukea halutaan suunnata koulutukseen, terveyteen, tasa-arvon edistämiseen , vesi ja sanitaatiojärjestelmien kehittämiseen. Suomen panostuksilla on saatu maailmalla aikaan paljon hienoja kehityskaaria esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeiden parissa.

 Kehitysyhteistyörahoitus on kuitenkin vain osa kehitysyhteistyön kokonaisuutta.. Kehitystä ei saada aikaan ilman maitten omaa tahtoa ja visioita. Kehitysmaiden tulolähde on usein maa- ja metsätaloudessa ja tällöin myös tärkeä osa kehitysyhteistyötä on juuri maaseudun kehittyminen/kehittäminen. Naisten aseman parantaminen esim. koulutuksen kautta on tärkeää.

Suomalaisten on tärkeää ymmärtää se, että maailmassa hyvällä on tapana kertautua ja määrätietoinen globaali kehitysyhteistyö on kaikkien etu. Lähimmäinen on myös maamme rajojen ulkopuolella.