Joustavuutta ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatukseen

Thursdayna 14. Februaryta 2019

Lahdessa varhaiskasvatuksen järjestämisestä on keskusteltu vilkkaasti. Päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa ja taloudelliset resurssit investointeihin ovat rajalliset. Laadukas varhaiskasvatus on panostus tulevaisuuteen. Valitettavasti keskustelu varhaiskasvatuksen järjestämisestä päättäjillä on ajoittain politisoitunut niin, että ideologiset syyt hidastavat varhaiskasvatukseen liittyvien asioiden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Perheille on tärkeää, että varhaiskasvatuspaikka lapselle löytyy joustavasti.

Olemme tehneet kaupungissa päätöksen subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja strateginen linjamme kaupungissa korostaa varhaiskasvatusasteen nostamista. Olemme hakeneet 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen maksuttomaan kokeiluun. Varhaiskasvatusasteen kasvattaminen ts. lapsimäärän kasvattaminen päivähoitoon lisää tietenkin paikkatarpeita. Näitä kaikkia päätöksiä vasemmistopuolueet ovat kannattaneet ja kannattavat varauksetta. Paikkamäärän kasvu yhdistettynä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, jatkuvasti laajeneviin julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin ja yksityisen sektorin rajoitettuun mahdollisuuteen tukea julkista tuotantoa aiheuttaa lahtelaisille perheille konkreettisia vaikeuksia. Vaikka yksityisellä sektorilla olisi potentiaalia, on valtuustossa linjattu yksityiselle tuottamiselle 30% enimmäismäärä. Prosenttirajoitus on täysin ideologinen.

Palveluseteli saatiin käyttöön, mutta se ei nykyehdoillaan toimi mm. perhepäivähoitajien näkökulmasta. Lisäksi palvelusetelin toiminta-alue rajattiin vasemman laidan vaatimuksesta koskettamaan vain Lahden rajojen sisällä toimivia yksiköitä. Esimerkiksi Hollolaan töihin mennessään perhe ei voi viedä lastaan yksityiseen päiväkotiin, joka sijaitsee rajan toisella puolen. Kokoomus haluaisi laajentaa palvelusetelin toiminta-aluetta seudulliseksi ja päivittää palvelusetelitoiminnan sääntöjä muutenkin tarpeen mukaan joustavasti. Olisi tarkoituksenmukaista, että sääntöjä tarkasteltaisiin lautakunnassa jo kuluvan kevään aikana niin, että perheet saisivat tiedon syksyä varten hoitopaikkavaihtoehdoista. Vasemmistossa vastustetaan tätä periaatteellisista syistä ja halutaan odottaa syksyyn. Yksityisen sektorin toiminnan osalta nähdään sivistyslautakunnassa ja valtuustossa valitettavan paljon uhkakuvia, ei mahdollisuuksia

Kokoomus toivoi tammikuun valtuustossa ponsiesityksen muodossa, että päivähoidon politiikkaan Lahdessa saataisiin yhdenvertaisuutta, rationaalisuutta ja toimijoiden tasapuolista kohtelua. Ponnessa toivottiin, että maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun lähtemistä harkitaan uudelleen jos varhaiskasvatuksen jonotilanne ei kevään 2019 aikana parane. 

Kokeiluun lähdettäessä tulisi kaikilla perheillä palveluntuottajasta riippumatta olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeiluun tulee saada mukaan tasapuolisesti myös yksityiset toimijat.

Sosiaalidemokratia johtaa tällä hetkellä lahtelaista päätöksentekoa ”tasa-arvon” / tasapäistämisen politiikalla sellaiseen suuntaan, joka todellisuudessa asettaa ahtaalle sekä lahtelaiset perheet että veronmaksajat.  Varhaiskasvatuksen järjestämisessä tarvitsemme mielestämme sekä julkista että yksityistä sektoria.  Laatu ratkaisee, ei se, kuka palvelun tuottaa. Annetaanko perheiden valita? He ovat kuitenkin oman elämänsä ja lastensa hyvinvoinnin parhaita asiantuntijoita.

Sari Niinistö, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Markus Vierumäki ja Reijo Oksanen, sivistyslautakunnan jäsenet (kok.)

 

 

 

Avainsanat: