Tuesdayna 4. Octoberta 2016

Ess, 4.10.2016

Lahdessa on perustettu uusi kokoomuslaisten kansalaisryhmä -niminen valtuustoryhmä. Sen muodostavat ryhmä 2016:een kuuluneet Matti Kataja, Seppo Hakala ja Terho Anttolainen sekä omassa kokoomuslaisessa valtuustoryhmässään ollut Sari Niinistö.

Nelikosta Kataja, Hakala ja Niinistö ovat kokoomuslaisia, jotka ovat erimielisyyksien takia eronneet kokoomuksen valtuustoryhmästä. Anttolainen puolestaan on entinen perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutettu Nastolasta, mutta nykyisin kokoomuksen jäsen.

Uuden valtuustoryhmän mukaan sen toiminta-ajatuksena on "yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden edistäminen sekä kaupungin kehittäminen arvopohjaamme perustuen".

- Arvoperustamme keskeisiä asioita kokoomuslaisen arvomaailman mukaisesti ovat vastuun ja demokratian kehittäminen, tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, yksilön kunnioitus ja yritteliäisyyteen kannustaminen, ryhmä kertoo tiedotteessaan.

- Rahan tai vallan tavoittelun asemasta politiikan tekeminen on meille yhteisten asioiden hoitamista sekä vastuullista talouden ja asioiden käsittelyä. Haluamme kehittää Lahtea yritys-, ympäristö- ja asumisystävällisenä kaupunkina, jossa tehokkaasti tuotetut palvelut toteutetaan kuntalaisten parhaaksi, ryhmä linjaa.

Kokoomuslaisten kansalaisryhmän puheenjohtajana toimii Kataja, varapuheenjohtajana Niinistö ja sihteerinä Anttolainen.

Niinistön mukaan uuden valtuustoryhmän muodostaminen koskee kuluvaa valtuustokautta, joka jatkuu toukokuun loppuun saakka. Kevään kuntavaaleihin liittyvät kuviot ovat vielä avoinna.

– Itselläni motivoivana tekijänä oli, että yksin on aina yksinäisempää. Esimerkiksi valtuustoryhmien puheenjohtajapalavereihin ei pääse yhden hengen ryhmässä osalliseksi. Tiedon saaminen ja sitä kautta vaikuttaminen on hankalampaa.

Niinistö erosi kokoomuksen ryhmästä joulukuussa 2015 vastalauseena huonoksi kokemalleen ilmapiirille. Niinistön mielestä sukupuolten välinen tasa-arvo ei ryhmässä toteutunut.

– Eron syyt liittyivät valtuustoryhmän johtamiseen ja toimintatapoihin. Puolueen arvomaailmaa vastaan minulla ei ole koskaan mitään ollut. Saman puolueen jäsenten kanssa toimiminen tuntui hyvältä ratkaisulta. Muuhun puolueeseen minulla ei ole halukkuutta.

Avainsanat: